MOBILITZACIONS

Ocupació del Banc de Santander a Murcia... una bona acció, un bon discurs...